اگر می‌خواهید فروشی صورت بگیرد، می بایست به‌موقع پیشنهاد بدهید. قطعا می‌گویید این را خودم هم می‌دانم، بهترین پیشنهاد دادن چه زمان است؟ من از کجا بدانم؟ هیچ‌کس به‌جز شما نمی‌تواند تشخیص بدهد. تنها می‌توانم بگویم زمان مناسب، وقتی است که نشانه‌های تمایل را در خریدار ببینید احساس درونی خود شما هم مؤید آمادگی شرایط باشد.


طراحی فروشگاه اینترنتی

فروشگاه اینترنتی,راه اندازی فروشگاه اینترنتی,فروشگاه ساز

تشخیص این‌که پیشنهاد را چطور عنوان کنیم، آسان‌تر از تعیین بیان کردن آن است، بایستی با آمادگی کامل در مورد آن كار کنیم.

نکته مهم: پرسش ‌هایی که هرگز نبایستی در وقت توصیه فروش طرح کرد از این قرارند:« چه‌کار کنم تا این معلت ه انجام شود؟» یا « شما جهت انجام دادن این معلت ه چه انتظاری از من دارید؟» به‌نظر بعضی این پرسش ها توهین‌آمیز می باشند و از طرفی فروشنده‌های حرفه‌ای با هدف‌ها و وظیفه‌های آشنا هستند .

بعضی از فروشنده‌ها توصیه شان را طوری بیان می‌کنند که گویی ارزش چندانی برای جواب مشتری قائل نیستند. این عده با شنیدن «نه» دست از تلاش بر می‌دارند ولی فروشنده‌های حرفه‌ای همواره «نه» را «هنوز نه» تلقی می‌کنند.
۱. بپرسید: استرس و نگرانی د که از معلت ه با ما زیان بکنید ؟

وقت ی از مشتری چنین پرسش ی شود، چنانچه نگران چیزی باشد آن را ظهور خواهد داد از آن‌جا که اکثرا ً مورد خاصی وجود ندارد سکوت می‌کند، می‌توانید فوری بگویید: … «خب پس هم اکنون که چیزی را از دست نمی‌دهید، امضاء بفرمایید.»
۲. بپرسید: آیا مایلید از خدمات دیگر کمپانی ما هم استفاده بکنید ؟

اگر شما فروشنده‌ی کمپانی ی هستید که کالاها متعددی دارد، در ابتدا کار تنها با نوع محصول موقعیت را تثبیت بکنید و در حاشیه راه را جهت معلت ه‌های دیگر هموار بکنید .
۳. به مشتری نشان دهید که مایلید در مراحل بعدی کار هم مشارکت بکنید .

به‌طور مثال بپرسید: آیا می‌خواهید ترتیبی بدهید که من هم وقت تحویل جنس داشته باشیم؟ یا می‌خواهید چند نفر از کارمندان آموزش ببینند؟ یا به‌نظر شما جلسه‌های روش ی را کی برگزار کنیم؟
۴. بپرسید آیا مانعی سر راه معلت ه با شرکت شما می‌بیند؟

بگویید: چنانچه موردی به نظرتان می رسد، بفرمایید تا رفع کنیم.
۵. اگر به مانع یا مشکلی اشاره کرد، بپرسید: تنها به‌خاطر همین مورد است که رضایت نمی‌دهید؟

پس چنانچه این مساله بر طرف شود کار تمام است؟
۶. خلاقیت به خرج دهید.

در مدت زمانی که منتظر دریافت جواب مشتری هستید، با شوخی دیدنی اعلام وجود بکنید . به طور مثال، جهت ش اس ام اس بزنید بزنید بنویسید« با جواب مثبت خواب را به چشم ان من بازگردان» یا «با یک بله‌ی شما شب تار فروشنده‌ی بینوا سحر می‌شود.»
نمک بپاشید و پول پارو بکنید !
۷. شرایطی فراهم بکنید که «نه» گفتن به توصیه تان سخت باشد.

به طور مثال،بگویید: «چطور است روز جمعه ناهار در خدمتتان باشیم تا در این فرصت خواسته‌هایتان را برای م شرح دهید. همان جا به شما خواهم گفت که بر آوردن آنها در توان ما هست یا نه. این توصیه را می پسندید؟» یا « چطور است که برای آزمایش ، نمونه از محصول ما را ببرید. چنانچه به کارایی آن و صحت گفته بنده ایمان نیاوردید لازم نیست نرخ ‌اش را بپردازید، پیشنهاد منصفانه است؟»

چنانچه هیچ یک از موارد های بالا کار ساز نبود:
۷.۵. با شوخی کار را تمام بکنید .

بگویید: می‌دانید چطور هر دوی ما خلاص می شویم؟ با بله گفتن شما!
نکته مهم

پیشنهاد تان را زمان ی عنوان بکنید که مشتری از نظر روحی در شرایط مساعدی باشد. یکی از بدترین مکان‌های ارائه توصیه ، دفتر مشتری است و بهترین جا سر میز صبحانه، ناهار، و یا شامی است که شما میزبانید. دفتر خودتان و نمایشگاه‌های تجاری در الویت‌های بعدی قرار دارند.
جواب نهایی

رمز موفق یت در این است که با حالتی دوست ها ه محترمانه توصیه تان را عنوان بکنید . دقت بکنید مشتری احساس نکند تحت فشار قرار گرفته و لحنتان آمرانه نباشد. جهت کسب مهارت چاره‌ای جز آزمایش خیلی ندارید.